O niebo lepsze wiadomości

Skąd się wzięły Andrzejki czyli święto Goduna

Zapytuje się – Skąd się wzięły Andrzejki czyli święto Goduna , bo w oryginale było to święto obchodzone przez Słowian, Celtów i Gallów …

Skąd się wzięły Andrzejki czyli święto Goduna

Jest pewnego rodzaju tajemnicą iż katolicka wersja powiada o tym, jak to święty Andrzej swą ogromną moc odziedziczył po słowiańskim bogu godów weselnych Godunie.  Zbiór „Mitologia słowiańska”, wydany w roku 1911 w ten właśnie sposób wyjaśnia pochodzenie tegoż zwyczaju: ” Starosłowiańskim bogiem miłości był Lubicz, zaś jego towarzyszem był bóg godów weselnych Godun i tak bogini Lada upiększała młodzież, zaznajamiała ją między sobą w czas święta schadzki i przyciągała ku sobie wzajemna obopulną sympatią. Bóg Lubicz ją rozpłomieniał, zaś Godun łączył na zawsze małżeńskim węzłem.

Święto Goduna przypadające na 30 listopada następowało tuż po Święcie Złotej Baby, kiedy Dziewczęta wróżą sobie przyszły los, a chłopcy jaką kto będzie miał w przyszłości żonę. Ciężarne kobiety modlą się także o lekki połóg. Generalnie oba święta są świętem wróżb. Także u naszych braci Celtów i Germanów, główną rolę w tamtejszych kulturach odgrywał przede wszystkim Frey – bóg płodności i urodzaju, światła, deszczu, władca wiatrów i oceanów.

Święto ów w całości, zostało zaanektowane przez chrześcijaństwo jako znane po dziś andrzejki.

Skąd się wzięły Andrzejki czyli święto Goduna – teraz już jest jasne 🙂

Potem zaczęła się inna historia także polskich andrzejek

Gdzie Oficjalnie po raz pierwszy użyto określenia „andrzejki” dzięki Marcinowi Bielskiemu, ten właśnie renesansowy poeta, pisarz i tłumacz w roku 1557 ,  w swej sztuce teatralnej „Komedyjka Justyna i Konstancyjej” raczył wspomnieć o andrzejkowych wróżbach, które miały miejsce.

W całej Europie wierzy się we wróżby andrzejkowe

Na obszarze całej Europy i nie tylko Polski, na długo przed epoką zacnego renesansu zwyczaj wróżenia był niebywale popularny, tym niemniej w ogromnej części tyczył się on głównie niezamężnych panien. Z upływem czasu jednak andrzejki przybrały formę bardziej zbiorową, organizowaną przez co raz młodszych rówieśników. W dzisiejszych  już czasach wieczór andrzejkowy to niezobowiązujące zabawy połączone z wróżbami, które gromadząc rzesze zarówno dziewcząt oraz chłopców.

Ciekawostką jest , że …

Jak mówi Ewangelia, św. Andrzej był pierwszym z dwunastu powołanych apostołów i jako ten pierwszy apostoł, też głosił Ewangelię w Bizancjum, dlatego właśnie historia przypisała jemu miano pierwszego z biskupów Konstantynopola . Za swoje nauki św. Andrzej został skazany na męczeńską śmierć. I co ciekawe po dziś dzień jest on  patronem narodów słowiańskich, chociaż Słowianinem on sam nigdy nie był. Przypuszcza się, że święty Andrzej mógł pochodzić, tak jak samo jego imię ze … starożytnej Grecji. Na greckie korzenie andrzejek może wskazywać etymologia imienia patrona wróżb, albowiem po grecku Andrzej to znaczy Andress (andros – mężczyzna, aner – mąż).

Dziś jednak kto o tym pamięta – wróżymy dla frajdy , dla zabawy wróżymy sobie przyszłość – spróbujcie sami powróżyć choćby z wosku w tym celu należy przez klucz lać wosk ze stopionej świecy na wodę w naczyniu .

Skąd się wzięły Andrzejki czyli święto Goduna