Motto tygodnia

Jak mawiali starożytni –

Twój dom jest tam gdzie jesteś, nie tam gdzie ciebie nie ma.

Albowiem wszyscy rodzimy się i umieramy jako ludzie na ziemi.

Jedynie politycy i królowie czynią nas narodami,

co by rządzić nami tak,

jak zechcą